https://www.dinarumuthaber.net/wp-content/uploads/2021/03/74f99d44-ac43-44fe-93c9-f36f057a4150.jpg

Dinar’da Hafta Sonu Kısıtlaması Belli Oldu

  • 31 Mart 2021
  • 151 kez görüntülendi.

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi  31.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami KAPANKAYA’nın  Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A- Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi Hk.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 01.03.2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir. 29.03.2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29.03.2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarih 5673 sayılı Genelgesine istinaden ;

1.Yeni bir karar alınıncaya kadar ilçemiz Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller  grubunda değerlendirilmiştir.

2.Yüksek risk grubunda yer alan ilçemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

-Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında tüm ilçemiz’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir.

-Yüksek risk grubunda yer alan ilçemizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

3.Yüksek risk grubunda yer alan ilçemizde yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; Yüksek risk grubunda yer alan ilçemizde bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir.

Yeme­içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

4.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesinde yüksek risk grubunda bulunan ilçemiz için belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir.

5.Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile belirlenen usul ve esasları doğrultusunda, Yüksek grubunda yer alan ilçemizde; kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

Ancak yüksek risk gruplarında bulunan ilçemizde bu hafta sonu (4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır.

6. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler girişlerde HES kodu kullanılması ve

seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir.

7. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; yüksek risk grubunda bulunan ilçemizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir.

8. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecektir.

9. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

Salgının seyrini etkileyen (olumlu­olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecektir.

­ İlçemizin risk grubuna bağlı olarak yukarıda belirtilen usul ve esasları belirtilerek alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilecektir.

B- 2021/2 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı “A” maddesi şu şekilde değiştirilmiştir;

Son dönemde mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’daki Covid-19 vakalarında da görüldüğü bildirilmektedir.Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir.Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

1- İlçemizde, Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle aynı tip mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine,

2- Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole altına alınmasına,

3- Temaslı olanlardan belirli aralıklarla numune alınmasına,

C-Uygulanan Karantinanın Sonlandırılması Hk.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun  04.03.2021 tarih ve 6 Nolu Kararı ile Dinar merkez Yeni Mahalle  Çaylı Sokak No:15 adresindeki binaya uygulanan karantinanın kaldırılmasına,

Ç- Koronavirüs Yeni Tedbirler Hk.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı 19.03.2021 ve 20 Nolu Karara istinaden;  İlçe Hıfzıssıhha Kurulu  20.11.2020 tarih ve 11-4 nolu Kararımızın 1. Maddesinin ikinci paragrafında, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca belirlenen, istisna  kapsamına alınan yeme içme yerlerine ek olarak;

–  İstanbul-Antalya Karayolu , Pınarbaşı Dinlenme Tesisleri (Uluturhan Balıkçılık), Eldere Köyü,   saat 19:00 ‘dan sonra (alkol servisi hariç) sadece yol güzerğahını kullanan yolculara yönelik hizmet vermesi şartıyla   kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

– Denizli Karayolu Apameia Restaurant , Hürriyet Mahallesi Yeni Denizli Caddesi No:164 ,  saat 19:00 ‘dan sonra (alkol servisi hariç) yerli – yabancı turistik tur organizasyonlarına ve güzerğahı kullanan yolculara yönelik hizmet vermesi şartıyla kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

– Dinar-Çay Karayolu , Çınar Lokanta , Fatih Mahallesi Kümeevler no:2 Tatarlı Kasabası,       Saat: 19:00’ dan sonra sadece yol güzerğahını kullanan yolculara yönelik hizmet vermesi şartıyla kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi  kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ