İletişim

Aktaşlar Dergi-Gazete-Matbaacılık
Ltd-Şti Adına İmtiyaz Sahibi
Ziya AKTAŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
HATİCE ARSLAN
Muhabir:İsmail Yılmaz
Sayfa Sekreteri:Yunus Arslan

İdare Merkezi Camikebir Mah. Belediye
Cad No: 34-Dinar Tel: 0 272 353 13 68 – 0 542 207 04 95 – 0 506 671 93 57
Baskı Aktaşlar Dergi Gazete Ltd-Şti
İtfaiye Mah. Ş. Hüseyin Güvercin Cd
152. Blok Dük 1 Dinar
TR 860001500158007298960304
E-POSTA: haber@dinarumuthaber.net